HUYỆN ĐOÀN THỌ XUÂN

  Trang chủ
  Cơ cấu tổ chức
  Thông tin hàng tháng
  Tin tức - Sự kiện
  Tin hđ Đoàn - Hội cơ sở
  Tin Đoàn - Đội trường học
  Văn bản mới Đoàn - Hội
  Văn bản mới trường học
  Kỹ năng nghiệp vụ
  Mô hình - Điển hình
  Các Câu lạc bộ
  Kỹ năng sống
  Họctập và làm theo lời Bác
  Cơ quan TT Huyện Đoàn
  Góc giải trí
  Các câu lạc bộ
  Liên hệ
  Quản lý website


thoxuan_files/tdkg_news.png
   


19/11/2023: Huyện Đoàn Thọ Xuân phối hợp với Huyện Đoàn Quế Sơn tổ chức Lễ gắn biển công trình thanh niên ”Thắp sáng đường ...
16/11/2023: Báo cáo Tháng 11/2023
06/11/2023: Huyện Đoàn Thọ Xuân phối hợp với Huyện Đoàn Quế Sơn tổ chức Lễ gắn biển công trình thanh niên ”Tuyến đường cây ...
18/10/2023: Báo cáo Tháng 10/2023
26/9/2023: Thực hiện điểm Mô hình “Tuyến phố xanh, vỉa hè sạch” chung tay xây dựng đô thi văn minh tại Thị trấn Thọ Xuân
18/9/2023: Báo cáo Tháng 9/2023
07/9/2023: Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2023
05/9/2023: Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2023 - 2024
05/9/2023: Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2023 - 2024
31/8/2023: Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ trường học năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 và ...
05/9/2023: Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn khối trường THPT, TT GDNN-GDTX nhiệm kỳ 2023 - 2024
05/9/2023: Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023 - 2024
Báo cáo tổng kết Chiến dịch TNTN hè năm 2023
Các văn bản Đoàn - Đội trường học năm học 2023 - 2024
15/8/2023: Báo cáo Tháng 8/2023

   
       

 


      Hướng dẫn khôi phục sổ đoàn viên

1. Trường hợp mất thẻ đoàn viên: tiến hành cấp lại thẻ theo các bước sau:

Bước 1: Ban Chấp hành Chi đoàn lập danh sách những đoàn viên mất thẻ đoàn nhưng còn sổ đoàn viên báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cấp lại thẻ đoàn viên.

Bước 2: Căn cứ thông tin trong sổ đoàn viên, và Nghị quyết kết nạp Đoàn Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tiến hành ghi lại đầy đủ thông tin của đoàn viên trong sổ đoàn viên vào thẻ đoàn viên (ngày vào Đoàn, Nơi kết nạp, nơi cấp thẻ,…).

Bước 3: Ban chấp hành Đoàn cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên mất thẻ Đoàn, thẻ đoàn phục hồi và sổ đoàn viên của những đoàn viên mất thẻ gửi về Ban thường vụ Huyện Đoàn để đối chiếu hồ sơ và đóng dấu thẻ Đoàn.

2. Trường hợp mất Nghị quyết kết nạp đoàn (tuy nhiên vẫn còn sổ Đoàn viên): tiến hành cấp lại theo các bước như sau:

Bước 1: Ban Chấp hành Chi đoàn lập danh sách những đoàn viên mất Nghị quyết kết nạp Đoàn nhưng còn sổ đoàn viên báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trực tiếp cấp lại Nghị quyết kết nạp đoàn viên.

Bước 2: Căn cứ thông tin trong sổ đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tiến hành cấp lại Nghị quyết cho đoàn viên. Cần ghi lại đầy đủ thông tin theo Nghị quyết cũ, tuy nhiên ở phần ký tên của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra Nghị quyết, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cấp lại Nghị quyết ghi chú dòng chữ "Nghị quyết được cấp lại ngày....tháng ....năm và ký tên, đóng dấu ở góc trái của Nghị quyết mới.

3. Trường hợp mất sổ đoàn viên, Nghị quyết kết nạp đoàn: tiến hành cấp lại theo các bước như sau:

               Bước 1: Sau khi đoàn viên báo cáo bị mất sổ đoàn…hướng dẫn đoàn viên làm bản tường trình về quá trình từ khi kết nạp đoàn và tham gia hoạt động Đoàn đến khi bị thất lạc hồ sơ, nêu nguyên nhân bị thất lạc hồ sơ, phải có xác nhận của cơ sở đoàn mà đoàn viên sinh hoạt trước khi chuyển đến đơn vị hiện tại.

                Bước 2: Căn cứ vào xác nhận trong bản tường trình và hồ sơ còn lại, tiến hành xử lý:

            - Làm lại toàn bộ hồ sơ hoặc bổ túc hồ sơ thiếu đối với đoàn viên không vi phạm kỷ luật, không bỏ sinh hoạt Đoàn theo quy định của Điều lệ, không bị xóa tên khỏi danh sách đoàn viên. Hồ sơ mới được làm lại dựa trên thông tin trước đó của người đoàn viên về ngày kết nạp đoàn, nơi kết nạp đoàn, và toàn bộ quá trình tham gia sinh hoạt đoàn, thành tích của đoàn viên từ khi kết nạp đến thời điểm hiện tại vào sổ đoàn viên mới. Đồng thời Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định khôi phục hồ sơ đoàn viên (theo mẫu bên dưới ) và xác nhận trong hồ sơ mới của đoàn viên, quy trình cụ thể:

+        Bổ sung đầy đủ thông tin của đoàn viên trong sổ đoàn viên.

+        Đối với Nghị quyết kết nạp đoàn viên: điền đầy đủ thông tin về ngày kết nạp, đơn vị kết nạp…. Ở phía góc trái của mẫu Nghị quyết, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ký xác nhận khôi phục hồ sơ đoàn viên với nội dung sau: khôi phục hồ sơ đoàn viên …………… theo quyết định số…… ngày ….. tháng … năm …… của Ban Chấp hành Đoàn ………….về việc khôi phục hồ sơ đoàn viên

+        Ghi nhận lại toàn bộ quá trình phấn đấu, thành tích của đoàn viên vào phần nhận xét, đánh giá của sổ đoàn viên.

+        Tiếp tục quản lý đoàn viên theo số quyết định khôi phục đoàn viên, , đính kèm quyết định khôi phục vào sổ đoàn viên mới cho đoàn viên

            - Tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu kết nạp lại nếu gián đoạn sinh hoạt Đoàn quá lâu (từ 1 năm trở lên) hoặc không có xác nhận của Đoàn cơ sở trước khi chuyển đến Đoàn cơ sở mới.

           

            Mẫu quyết định

 

HUYỆN ĐOÀN THỌ XUÂN

BCH ĐOÀN XÃ ………………..

***

Số:    -QĐ/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

………….., ngày     tháng      năm 201    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khôi phục hồ sơ đoàn viên

-----------


          - Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ đề nghị khôi phục hồ sơ đoàn viên của Chi đoàn…………………… và bản tường trình về quá trình tham gia sinh hoạt đoàn của đoàn viên;

          - Xét quá trình rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên thời gian qua.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ………………. 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Khôi phục hồ sơ đoàn viên của đồng chí..................................

          - Sinh ngày: ..........................................................................................

          - Quê quán: ...........................................................................................

          - Sinh hoạt tại Chi đoàn: .......................................................................

          - Ngày kết nạp Đoàn: ...........................................................................

          - Nơi kết nạp Đoàn: ..............................................................................

          Theo Nghị quyết số …. ngày …/…/…. của Ban Chấp hành Đoàn …

          Điều 2: Ban Chấp hành Chi đoàn ……………. có trách nhiệm thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, định kỳ thực hiện việc đánh giá, phân loại đoàn viên theo đúng quy trình, thủ tục của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều 3: Chi đoàn … và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu.

TM. BCH ĐOÀN XÃ (THỊ TRẤN)

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 
 
 

 • Các tin tức đăng trước:

 •   02/10/2013: Đại hội Liên đội trường tiểu học Bắc Lương
    01/10/2013: Đại hội Liên đội trường THCS Thị trấn Lam Sơn
    19/9/2013: Đại hội Liên đội trường THCS Thọ Nguyên
    02/10/2013: Đại hội Liên đội trường tiểu học Xuân Tân
    28/9/2013: Đại hội Liên đội trường THCS Xuân Phong

 • Các tin tức đăng sau:

 •   02/10/2013: Đại hội Liên đội trường THCS Thọ Diên
    30/9/2013: Đại hội Liên đội trường tiểu học Xuân Hòa
    26/9/2013: Đại hội Liên đội trường tiểu học TT Sao Vàng
    23/9/2013: Đại hội Liên đội trường THCS Xuân Thắng
    07/10/2013: Đại hội Liên đội trường tiểu học Hạnh Phúc

  

  Việc gì cũng phải từ chỗ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được.

  Gởi các bạn Thanh niên1 (17/8/1947)


  

    Tiêu điểm - Sự kiện

  + Hướng dẫn khôi phục sổ đoàn viên
  + Định hướng chủ đề sinh hoạt Chi đoàn
  + Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
  + Quy chế cán bộ đoàn
  + 6 bài học lý luận
  + Địa chỉ liên hệ của Bí thư Đoàn cơ sở


  

    Liên kết

  Chịu trách nhiệm nội dung và thiết kế: Phan Thanh Dũng - Bí thư Huyện đoàn
  Website sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt FireFox có thể download tại
  Mozilla Firefox