HUYỆN ĐOÀN THỌ XUÂN

  Trang chủ
  Cơ cấu tổ chức
  Thông tin hàng tháng
  Tin tức - Sự kiện
  Tin hđ Đoàn - Hội cơ sở
  Tin Đoàn - Đội trường học
  Văn bản mới Đoàn - Hội
  Văn bản mới trường học
  Kỹ năng nghiệp vụ
  Mô hình - Điển hình
  Các Câu lạc bộ
  Kỹ năng sống
  Họctập và làm theo lời Bác
  Cơ quan TT Huyện Đoàn
  Góc giải trí
  Các câu lạc bộ
  Liên hệ
  Quản lý website


thoxuan_files/tdkg_news.png
   


18/6/2021: Huyện Đoàn Thọ Xuân tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 và khánh thành công trình thanh niên ...
17/6/2021: BTV Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Thọ Xuân phối hợp tổ chức Lễ khánh thành "Ngôi nhà Khăn Quàng đỏ" tại xã Trường ...
Báo cáo sơ kết hoạt động Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021
15/6/2021: Báo cáo Tháng 6/2021
13/6/2021: Các cơ sở Đoàn sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch TNTN hè 2021
11/6/2021: Đoàn các xã, thị trấn tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi đoàn Công an xã
10/6/2021: Công văn V/v "Triển khai Ứng dụng Thanh niên Việt Nam"
06/6/2021: Các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động khởi động Chiến dịch TNTN hè năm 2021
07/6/2021: Công văn v/v "Triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình "Thank you, Vietnam!"
04/6/2021: Hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022
03/6/2021: Huyện Đoàn Thọ Xuân đi thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các Đội hình TNTN tham gia "Tiếp sức mùa thi năm 2021"
01/6/2021: Chương trình công tác Tháng 6/2021
Báo cáo Tháng 5/2021
26/5/2021: Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021
24/5/2021: Kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" năm 2021

   
       

 


      Quy chế hoạt động của CLB TNXK

      TỈNH ĐOÀN THANH HÓA            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   BCH ĐOÀN HUYỆN THỌ XUÂN         

                        *****

                 Số:03-QC/ĐTN                  Thọ Xuân, ngày 28 tháng 07 năm 2008

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐỘI  THANH NIÊN XUNG KÍCH  PHÒNG  CHỐNG TỘI PHẠM, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, DỊCH BỆNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI   HUYỆN THỌ XUÂN

(Ban hành kèm theo quyết định số 62-QĐ/ĐTN ngày 28/7/2008 của BCH Huyện Đoàn Thọ Xuân)

 

            Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

          Căn cứ kế hoạch số 38KH/ĐTN ngày 24/4/2008 của BCH Tỉnh Đoàn Thanh Hoá và Kế hoạch số 16KH/ĐTN ngày 09/5/2008 của BCH Huyện Đoàn Thọ Xuân về việc thành lập đội Thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và phát triển kinh tế – xã hội.

        Căn cứ kết luận của BTV Huyện uỷ tại phiên họp ngày 23/5/2008 về việc cho phép thành lập đội thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và phát triển kinh tế – xã hội huyện Thọ Xuân.

          Căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ và chư­ơng trình công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Thọ Xuân.

Trên cơ sở nội dung hoạt động của đội TNXK và điều kiện thực tế của đơn vị. BCH Huyện Đoàn thống nhất xây dựng quy chế hoạt động của đội thanh niên xung kích như­ sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều I

“Đội thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và phát triển kinh tế – xã hội huyện Thọ Xuân” (sau đây gọi tăt là đội thanh niên xung kích - TNXK) là một tổ chức xã hội được thành lập theo chủ chương của BTV Tỉnh Đoàn Thanh Hoá và sự chỉ đạo của BTV Huyện uỷ Thọ xuân bao gồm những đoàn viên thanh niên đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn huyện Thọ xuân có  ý thức và tinh thần xung phong tình nguyện, có nguyện vọng tham gia.

Đội TNXK hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của BTV Huyện Đoàn Thọ Xuân và trên nguyên tắc tự chủ, tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm.

Điều II: Về cơ cấu tổ chức

Đội TNXK được thành lập ở hai cấp:

- Cấp huyện: Gọi là Tổng đội TNXK.

Tổng đội TNXK được thành lập theo quyết định của BTV Huyện Đoàn sau khi xin ý kiến chỉ đạo của BTV Huyện uỷ và hướng dẫn của BTV Tỉnh Đoàn Thanh hoá. Tổng đội TNXK hoạt động dươi sự chỉ đạo của BTV Huyện Đoàn do đồng chí Bí thư Huyện Đoàn làm  tổng đội trưởng.

- Cấp cơ sở: Gọi là Đội TNXK.

Đội TNXK được thành lập theo quyết định của BCH Đoàn cơ sở sau khi xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ cùng cấp và hướng dẫn của BTV Huyện Đoàn. Đội TNXK hoạt đông dưới sự chỉ đạo của BCH đoàn cơ sở do đồng chí Bí thư đoàn cơ sở làm đội trưởng.


CHƯ­ƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐỘI TNXK

I: Chức năng.

          Điều III:  Đội TNXK thực hiện các chức năng sau:

              3.1 Hoạt động theo chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới sự phân công của BTV Huyện Đoàn xung kích thực hiện các chương trình công tác, những việc mới, việc khó trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

              3.2 Tham gia các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các hoạt động đảm bảo xã hội khi có yêu cầu của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Sẵn sàng chi viện cho các đơn vị khác khi cần thiết.

              3.3 Xung kích trong việc tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, TNXH, an toàn giao thông…; đồng thời h­ướng dẫn cán bộ đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trư­ơng của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc.

              3.4 ung kích trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế trang trại, nhân cấy nghề mới, mô hình mới, đẩy mạnh phong trào “4 mới” trong thanh niên…. Sẵn sàng đảm nhận các dự án, công trình, phần việc đặc biệt là các việc mới, việc khó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

               3.5. Tham mưu cho BCH Đoàn, phối hợp với các ngành, các cơ quan chức năng tạo điều kiện và nguồn lực cho các hoạt động của Đội.

          II: Nhiệm vụ, quyền hạn

          Điều IV: Nhiệm vụ, quyền hạn của đội TNXK

               4.1 Căn cứ chương trình công tác của  BCH Đoàn  và nhiệm vụ cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, hàng quý, hàng tháng và theo từng chiến dịch báo cáo BCH Đoàn cùng cấp tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực.

4.2. Tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức và hiểu biết cho đoàn viên, thanh niên về thiên tai, dịch bệnh và phát triển kinh tế. Tuyên truyền và giáo dục cho mỗi ĐVTN nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia phòng chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và phát triển kinh tế.

4.3. Thông tin kịp thời đến các cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các thành viên của đội TNXK các vấn đề liên quan và có các phương án huy động lực lượng  hợp lý.

4.4. Chủ động phối hợp với Hội LHTN, các tổ chức khác của Đoàn huy động lực lượng tham gia đảm nhận các công trình, phần việc, các tình huống diễn ra do thiên tai, dịch bệnh đảm bảo tính chủ động, sáng tạo, kịp thời:

- Huy động các Đội TNXK và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động một cách kịp thời linh hoạt, phù hợp với tính chất công việc ở từng địa bàn cụ thể chú trọng tính hiệu quả, chất lượng.

- Sẵn sàng đảm nhận các việc mới, việc khó. Xung kích đi đầu trong mọi tình huống.

4.5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cá nhân và đội cơ sở. Nắm chắc tình hình lực lượng ở cơ sở, kịp thời chỉ đạo củng cố, kiện toàn để đảm bảo đủ lực lượng theo yêu cầu.

4.6. Kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các cơ quan Nhà n­ước, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội để giải quyết những vấn đề phát sinh và các vấn đề có liên quan

4.7. Định kỳ 6 tháng, 1 năm và sau mỗi chiến dịch tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của từng bộ phận nhằm rút kinh nghiệm, những hạn chế tồn tại, phát hiện những cách làm hay, điển hình tốt để động viên, khen thưởng kịp thời.

          Điều V  Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên.

               5.1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của đội, thực hiên nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của đội, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và pháp luật của nhà nước.

                5.2. Chấp hành nghiêm túc các quy định của tổng đội, tích cực phê bình và tự phê bình, tích cực đóng góp ý kiến có chất lư­ợng trong các hoạt động của đội và thư­ờng xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt có lối sống trong sạch, lành mạnh và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất. Đồng thời tích cực tuyên truyền cho ĐVTN, cho gia đình và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước đặc biệt trong việc phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội như: ma tuý, mại dâm, cờ bạc, số đề, bi-a…nói chung, các tệ nạn thường xảy ra trong TTN nói riêng và các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế của địa phương.

                 5.3. Sẵn sàng tham gia các hoạt động khi có lệnh điều động và có các phương án tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả và an toàn.

                 5.4. Được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao, các hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm. đư­ợc thông tin về các vấn đề liên quan và có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Được tham gia xây dựng kế hoach, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đội

5.5. Mọi thành viên trong Đội đều bình đẳng trong sinh hoạt, trong việc đánh giá kết quả hoạt động; trong biểu dương thành tích, khen thưởng, kỷ luật và các nghĩa vụ, quyền lợi khác theo quy định của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của nhà nước.  

          III. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ huy, các đồng chí Đội trưởng, Đội phó Đội TNXK:

          Điều VI: Đối với Ban chỉ huy Đội TNXK cơ sở:

6.1. ban chỉ huy đội TNXK do đồng chí Bí thư đoàn cơ sở làm đội trưởng, thành viên là một số đồng chí trong BCH Đoàn cơ sở (Tối đa không quá 07 người).

6.2. ban chỉ huy đội có trách nhiệm tham mưu tập thể cho BCH Đoàn cùng cấp chương trình kế hoạch, tổ chức hoạt động của Đội TNXK cơ sở.

           Điều VII: Đối với  đội trưởng,  đội phó:

7.1. Tham mưu cho BCH đoàn cơ sở, cho Tổng đội TNXK các nội dung công việc khi cần thiết, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ để thông qua Ban chỉ huy Đội.

           7.2.Quản lí chặt chẽ các thành viên của Đội, tổ chức các hoạt động diễn tập , thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

           7.3. Sẵn sàng ứng phó và huy động lực lượng tối đa tham gia giải quyết các công việc tại cơ sở cũng như hỗ trợ cho các đơn vị khác khi gặp khó khăn tuỳ thuộc vào tính chất của từng vụ việc theo sự chỉ đạo và điều động của BTV Huyện Đoàn, của tổng đội TNXK.

 7.4.Thống nhất nội dung công việc khi có lệnh điều động và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về công việc, nhân lực theo lệnh điều động.

 7.5.Trực tiếp điều hành các công việc tại cơ sở hoặc các địa điểm được phân công đảm bảo hiệu quả, an toàn.

 7.6. Chịu trách nhiệm trước BCH Đoàn cơ sở, Tổng đội TNXK cấp huyện về các hoạt động của đội ở cơ sở.

Điều VIII: Đối với Ban chỉ huy Tổng Đội TNXK:

8.1. Ban chỉ huy Tổng đội TNXK do đồng chí Bí thư Huyện Đoàn làm tổng  đội trưởng, thành viên là một số đồng chí  cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở (Tối đa không quá 15 người).

8.2. Ban chỉ huy tổng đội có trách nhiệm tham mưu tập thể cho BCH Huyện Đoàn  chương trình kế hoạch, tổ chức hoạt động của Tổng đội TNXK.

Điều IX:  Đối với Tổng đội trưởng, tổng đội phó:

9.1. Tham mưu cho BTV Huyện Đoàn xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng, chính quyền, các địa phương về hình thức huy động lực lượng, biện pháp giải quyết các công việc cụ thể. Trực tiếp phát lệnh huy động lực lượng, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết các công việc mà Đội tham gia.

9.2. Quản lí chặt chẽ lực lượng thông qua Ban chỉ huy Đội cơ sở. Phối hợp với các ngành, các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao và xây dựng phương án tổ chưc thực hiện nhiệm vụ của Tổng đội  một cách hợp lí, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

9.3. Chuẩn bị  những nội dung công việc  thảo luận trong tổng đội và báo cáo với BTV Huyện Đoàn  những vấn đề lớn cần phải báo cáo trước tập thể Ban chỉ huy đội , BCH Huyện Đoàn và xin ý kiến thường trực Huyện uỷ trước khi quyết định.

          9. 4. Trực tiếp điều hành, chỉ đạo giải quyết hoặc quyết định những công việc cụ thể. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chư­ơng trình công tác. Nắm chắc những diễn biến tình hình, những vấn đề phát sinh, chủ động giải quyết hoặc đư­a ra phư­ơng án giải quyết để Ban chỉ huy đội xem xét quyết định. Trong trường hợp cần thiết Tổng đội trưởng có thể ra quyết đinh khẩn cấp để xử lý trước khi báo cáo với Ban chỉ huy và phải chịu trách nhiệm với những quyết định ấy.

9.5. Chuẩn bị hoặc điều hành bộ phận tham mư­u chuẩn bị các phư­ơng án, các chư­ơng trình nội dung cho hoạt động của đội khi cần thiết. Có trách nhiệm báo cáo với tập thể đội trên tất cả các mặt công tác.

          9.6. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ, chính  xác để thực hiện nguyên tắc chỉ huy thống nhất trong toàn Tổng đội và kip thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

9.7. Chịu trách nhiệm trước BCH Huyện Đoàn về các hoạt động của Tổng đội TNXK.


CHƯ­ƠNG III

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

          Điều X: Đội TNXK hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình. Mỗi thành viên đều có quyền phát biểu quan điểm cá nhân của mình trư­ớc tập thể, đảm bảo dân chủ, cởi mở.

          Các đồng chí thành viên đội TNXK tiến hành kiểm điểm cá nhân về việc thực hiện các nhiệm vụ đư­ợc phân công, về thực hiện quy chế theo từng công việc, chiến dịch cụ thể.

          Điều XI Đội TNXK làm việc theo chế độ chỉ huy thống nhất, theo chư­ơng trình, kế hoạch cụ thể căn cứ vào tình hình thực tế đảm bảo tính toàn diện, khoa học, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung đi sâu vào các nội dung, các chuyên đề, chiến dịch cụ thể để lãnh đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

          Điều XII Chế độ làm việc ở cơ sở và phân công phụ trách.

           12.1. Các đồng chí đội trưởng các đội TNXK ở cơ sở trực tiếp công tác ở cơ sở nào thì chịu trách nhiệm cá nhân trư­ớc Tổng đội về tình hình tổ chức thực hiện ở cơ sở đó.

12.2. Các đồng chí trong Ban chỉ huy Tổng đội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và nội dung làm việc ở cơ sở, sâu sát trong chỉ đạo, nắm bắt, phát hiện và xử lý những vấn đề khó khăn phức tạp phát sinh, chủ động giúp cơ sở khắc phục những lệch lạc, không để phát sinh tiêu cực, khắc phục tính hình thức, kém hiệu quả trong công tác; cùng với cơ sở tìm biện pháp tích cực nhất để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở cơ sở. Phân công các thành viên phụ trách cơ sở, các lĩnh vực khác nhau, thư­ờng xuyên cung cấp thông tin về tình hình cơ sở theo những đơn vị, lĩnh vực đư­ợc phân công phụ trách hoặc được Tổng đội trưởng giao.

12.3.Cơ quan thư­ờng trực của Tổng đội là cơ quan thường trực Huyện Đoàn có trách nhiệm tham m­ưu cho Tổng đội TNXK về các hoạt động của đội TNXK.  

12.4. Trong quá trình hoạt động Đội TNXK được sử dụng con dấu của Ban chấp hành đoàn để giao dịch.

CHƯ­ƠNG IV

CHẤP HÀNH QUY CHẾ

          Điều XIII: Mọi thành viên đội TNXK có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này.

          Điều XIV: Các tổ chức cơ sở Đoàn căn cứ quy chế này vận dụng, ban hành quy chế làm việc của cấp mình, đảm bảo tính đồng bộ, chấp hành và làm việc theo quy chế.

          Điều XV: Trong quá trình hoạt động thực tế có thể sửa đổi, bổ sung một số điều cho phù hợp với tình hình. Việc thay đổi quy chế thực hiện theo đề xuất của Ban chỉ huy đội và được ít nhất 2/3 số thành viên của Đội tán thành.

          Điều XVI: Uỷ ban kiểm tra, Văn phòng Huyện Đoàn có trách nhiệm giúp  BCH Huyện Đoàn kiểm tra và theo dõi việc thực hiện quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                      BCH HUYỆN ĐOÀN THỌ XUÂN

- Tỉnh Đoàn (B/c)

- Huyện uỷ (B/c)

-  Các đ/c UVBCH.                                                                  

- BCH Đoàn cơ sơ, Chi đoàn trực thuộc.

- L­ưu VP Huyện Đoàn.

 

 
 
 

 • Các tin tức đăng trước:

 •   Thông tri triệu tập Hội nghị Giao ban cụm
    18-19/8/2014: Đoàn xã Quảng Phú khai mạc Hội trại thanh thiếu nhi hè năm ...
    HD giới thiệu và tiếp nhận đoàn viên khu vực cơ quan, trường học, ...
    Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2014
    Nghiệp vụ Bí thư Chi đoàn

 • Các tin tức đăng sau:

 •   24/8/2014: Đoàn trường THPT Lê Văn Linh tổ chức tập huấn cho đội ngũ ...
    28/8/2014: CV triển khai Cuộc thi "Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi ...
    24/8/2014: Đoàn xã Xuân Trường tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến ...
    Lời dạy của Bác với Thanh niên
    Học tác phong sâu, sát của Bác

  

  Việc gì cũng phải từ chỗ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được.

  Gởi các bạn Thanh niên1 (17/8/1947)


  

    Tiêu điểm - Sự kiện

  + Hướng dẫn khôi phục sổ đoàn viên
  + Định hướng chủ đề sinh hoạt Chi đoàn
  + Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
  + Quy chế cán bộ đoàn
  + 6 bài học lý luận
  + Địa chỉ liên hệ của Bí thư Đoàn cơ sở


  

    Liên kết

  Chịu trách nhiệm nội dung và thiết kế: Phan Thanh Dũng - Bí thư Huyện đoàn
  Website sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt FireFox có thể download tại
  Mozilla Firefox