HUYỆN ĐOÀN THỌ XUÂN

  Trang chủ
  Cơ cấu tổ chức
  Thông tin hàng tháng
  Tin tức - Sự kiện
  Tin hđ Đoàn - Hội cơ sở
  Tin Đoàn - Đội trường học
  Văn bản mới Đoàn - Hội
  Văn bản mới trường học
  Kỹ năng nghiệp vụ
  Mô hình - Điển hình
  Các Câu lạc bộ
  Kỹ năng sống
  Họctập và làm theo lời Bác
  Cơ quan TT Huyện Đoàn
  Góc giải trí
  Các câu lạc bộ
  Liên hệ
  Quản lý website


thoxuan_files/tdkg_news.png
   


15/10/2021: Ủy ban Hội LHTN huyện Thọ Xuân khánh thành công trình thanh niên cấp huyện chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội ...
18/10/2021: Báo cáo Tháng 10/2021
20/10/2021: Kế hoạch, thể lệ, câu hỏi Cuộc thi "Thanh niên với pháp luật" năm 2021
21/10/2021: Huyện Đoàn Thọ Xuân phối hợp với Mobifone Thọ Xuân triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
19/10/2021: Huyện Đoàn Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban các Vùng thi đua đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN ...
14/10/2021: Huyện Đoàn Thọ Xuân và VNPT Thọ Xuân - Thường Xuân tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025
14/10/2021: Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội ...
11/10/2021: Thông tri triệu tập Hội nghị BCH Huyện Đoàn mở rộng
11/10/2021: Thông tri triệu tập Hội nghị giao ban các Vùng thi đua năm 2021
11/10/2021: Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân lần ...
11/10/2021: BTV Huyện Đoàn Thọ Xuân chỉ đạo 6/6 Đoàn trường THPT, TT GDNN-GDTX tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 ...
04/10/2021: ĐVTN huyện Thọ Xuân tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
01/10/2021: Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021
01/10/2021: Chương trình công tác Tháng 10/2021
30/9/2021: Đoàn các trường THPT Lê Lợi, THPT Lam Kinh, THPT Thọ Xuân 4 chỉ đạo 100% Chi đoàn tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn ...

   
       

 


      26/9/2016: Kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ...

HỘI LHTN VIỆT NAM

ỦY BAN HUYỆN THỌ XUÂN

***

Số:  178-KH/UBH

 

 

Thọ Xuân, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016)

 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Thọ Xuân năm 2016; Kế hoạch số 16-KH/UBH ngày 16/8/2016 của Ban thư ký Hội LHTN tỉnh Thanh Hoá về “Tổ chức các hoạt động tháng cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016)”. Thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016), Ủy ban Hội LHTN huyện Thọ Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

           - Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của Hội LHTN Việt Nam; nâng cao nhận thức chính trị, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam trong hội viên, thanh niên; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

            - Khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong thời đại mới; đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam góp phần củng cố hệ thống tổ chức Hội tại cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội.

- Tọa đàm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, mang tính giáo dục cao.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ:

1. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: 7h30’ ngày 14/10/2016 (01 buổi).

- Địa điểm: Hội trường Khối đoàn thể huyện.

2. Số lượng, thành phần tham gia:

* Số lượng đại biểu: 105 đại biểu

- Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Phòng Nội vụ huyện: 10 đại biểu

- Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn: 05 đại biểu.

- Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN các xã, thị trấn và khối trực thuộc: 90 đại biểu.

             III. NỘI DUNG:

Chương trình Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016) gồm có:

- Ổn định tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Ôn lại truyền thống 60 năm hình thành và phát triển của Hội LHTN Việt Nam.

- Phát biểu cảm tưởng của hội viên thanh niên.

- Phát biểu của lãnh đạo huyện.

- Phát biểu của đại diện lãnh đạo Hội LHTN tỉnh.

- Bế mạc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.  Ủy ban Hội LHTN huyện:

-  Xây dựng Kế hoạch báo cáo BTV Huyện ủy và triển khai thực hiện.

-  Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016) đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.

2.  Các cơ sở Đoàn – Hội:

         - Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016) đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

         - Tham dự chương trình Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016) đảm bảo đúng thành phần, thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016). Ủy ban Hội LHTN huyện đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần kế hoạch, góp phần thành công chung cho hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam.

 

Nơi nhận:                                                  

- Thường trực Huyện ủy (b/c);

- BTK Hội LHTN tỉnh (b/c);

- VP, Ban DV Huyện ủy (b/c);

- Các cơ sở Đoàn – Hội (t/h);      

- Lưu VP.

TM. UB HỘI LHTN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Phan Thanh Dũng

 
 
 

 • Các tin tức đăng trước:

 •   26/9/2016: Kế hoạch tổ chức Ngày hội "Tuổi trẻ học đường với ...
    23/9/2016: Các Liên đội trường học tổ chức ra mắt Đội cờ đỏ xung ...
    22/9/2016: Đoàn các xã, thị trấn tham gia các hoạt động tại Lễ hội ...
    19/9/2016: Đoàn trường THPT Lê Hoàn tổ chức ra mắt Đội TNXK đảm bảo ...
    15/9/2016: Đoàn trường THPT Lam Kinh phối hợp tổ chức vui Tết Trung thu ...

 • Các tin tức đăng sau:

 •   26/9/2016: Công văn v/v "Rà soát tình hình cán bộ Đoàn chủ chốt đã ...
    28/9/2016: Chương trình công tác Tháng 10/2016
    28/9/2016: Thông báo v/v "Thay đổi tên miền website Huyện Đoàn Thọ ...
    Đọc 117 câu chuyện kể về Bác Hồ
    26/9/2016: Liên đội các trường tổ chức sinh hoạt dưới cờ với Chủ ...

  

  Việc gì cũng phải từ chỗ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được.

  Gởi các bạn Thanh niên1 (17/8/1947)


  

    Tiêu điểm - Sự kiện

  + Hướng dẫn khôi phục sổ đoàn viên
  + Định hướng chủ đề sinh hoạt Chi đoàn
  + Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
  + Quy chế cán bộ đoàn
  + 6 bài học lý luận
  + Địa chỉ liên hệ của Bí thư Đoàn cơ sở


  

    Liên kết

  Chịu trách nhiệm nội dung và thiết kế: Phan Thanh Dũng - Bí thư Huyện đoàn
  Website sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt FireFox có thể download tại
  Mozilla Firefox