HUYỆN ĐOÀN THỌ XUÂN

  Trang chủ
  Cơ cấu tổ chức
  Thông tin hàng tháng
  Tin tức - Sự kiện
  Tin hđ Đoàn - Hội cơ sở
  Tin Đoàn - Đội trường học
  Văn bản mới Đoàn - Hội
  Văn bản mới trường học
  Kỹ năng nghiệp vụ
  Mô hình - Điển hình
  Các Câu lạc bộ
  Kỹ năng sống
  Họctập và làm theo lời Bác
  Cơ quan TT Huyện Đoàn
  Góc giải trí
  Các câu lạc bộ
  Liên hệ
  Quản lý website


thoxuan_files/tdkg_news.png
   


15/10/2021: Ủy ban Hội LHTN huyện Thọ Xuân khánh thành công trình thanh niên cấp huyện chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội ...
18/10/2021: Báo cáo Tháng 10/2021
20/10/2021: Kế hoạch, thể lệ, câu hỏi Cuộc thi "Thanh niên với pháp luật" năm 2021
21/10/2021: Huyện Đoàn Thọ Xuân phối hợp với Mobifone Thọ Xuân triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
19/10/2021: Huyện Đoàn Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban các Vùng thi đua đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN ...
14/10/2021: Huyện Đoàn Thọ Xuân và VNPT Thọ Xuân - Thường Xuân tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025
14/10/2021: Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội ...
11/10/2021: Thông tri triệu tập Hội nghị BCH Huyện Đoàn mở rộng
11/10/2021: Thông tri triệu tập Hội nghị giao ban các Vùng thi đua năm 2021
11/10/2021: Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân lần ...
11/10/2021: BTV Huyện Đoàn Thọ Xuân chỉ đạo 6/6 Đoàn trường THPT, TT GDNN-GDTX tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 ...
04/10/2021: ĐVTN huyện Thọ Xuân tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
01/10/2021: Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021
01/10/2021: Chương trình công tác Tháng 10/2021
30/9/2021: Đoàn các trường THPT Lê Lợi, THPT Lam Kinh, THPT Thọ Xuân 4 chỉ đạo 100% Chi đoàn tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn ...

   
       

 


      Báo cáo Tháng 10/2018

TỈNH ĐOÀN THANH HÓA

BCH ĐOÀN HUYỆN THỌ XUÂN

***

Số: 138-BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thọ Xuân, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN

Tháng 10 năm 2018

(Từ ngày 13/9/2018 – 15/10/2018)

 

Căn cứ chương trình công tác năm 2018 của BCH Huyện Đoàn Thọ Xuân, BTV Huyện Đoàn Thọ Xuân đã triển khai hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 10 năm 2018 và thu được những kết quả sau:

I. KẾT QUẢ TRÊN CÁC MẶT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN.

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên:

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: BTV Huyện Đoàn đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và Chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.

Công tác giáo dục truyền thống: tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với các sự kiện chính trị của Đảng và của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Nhiều hoạt động được tổ chức đồng loạt, rộng khắp đã có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTTN và các tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thanh thiếu nhi…

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi được tích cực triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Biển đảo, Luật NVQS, Luật ATGT, Luật phòng chống ma túy... qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu nhi.

Phương thức giáo dục của Đoàn tiếp tục được đổi mới. Các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tăng cường giáo dục ĐVTTN thông qua các phong trào hành động cách mạng; tăng cường công tác giáo dục thông qua tuyên truyền, định hướng qua Internet, mạng xã hội. ...Kết quả: Toàn huyện tổ chức được gần 132 buổi phát thanh; treo 125 băng rôn, khẩu hiệu; đưa 125 lượt tin bài về hoạt động Đoàn trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, website: huyendoanthoxuan.vn và facebook: Huyện Đoàn Thọ Xuân.

2. Công tác xây dựng Đoàn – Hội, Đoàn tham gia xây và bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân.

Công tác đoàn viên có nhiều chuyển biến tích cực; chú trọng công tác quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng ĐVTN; tích cực triển khai Chương trình “Dự bị đoàn viên”, Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn mới. Việc tổ chức cho ĐVTN là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh về tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa bàn nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc. Công tác phát triển đoàn viên mới được thực hiện theo đúng quy định.

Định kỳ hàng tháng BTV Huyện Đoàn tổ chức hội nghị giao ban Bí thư Đoàn cơ sở nhằm đánh giá tình hình hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của toàn huyện; từ đó chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và những tồn tại, hạn chế phải khắc phục; Đồng thời có thông báo về Đảng ủy những đơn vị hoạt động chưa hiệu quả trong tháng để phối hợp chỉ đạo cơ sở Đoàn hoạt động có hiệu quả.…Kết quả: Trong tháng 10, 40/41 Bí thư Đoàn các xã, thị trấn dự sinh hoạt chi đoàn tại khu dân cư (đạt 97.5%; đơn vị Tây Hồ Bí thư Đoàn không dự sinh hoạt Chi đoàn); 100% UV BTV, UV BCH  Huyện Đoàn dự sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở; TT Huyện Đoàn đi dự sinh hoạt Chi đoàn tại Thọ Diên và Xuân Tân.

 Trong tháng 10, BTV Huyện Đoàn đã chỉ đạo kiện toàn Bí thư Đoàn xã Thọ Minh; hướng dẫn Đoàn xã Thọ Hải thực hiện các bước quy trình kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn xã.

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: Phát huy vai trò trách nhiệm của Đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Trong tháng 10, toàn huyện kết nạp mới được 19 đảng viên, trong đó có 17 đồng chí là đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN: Các cơ sở Hội đã tổ chức nhiều hoạt động chương trình thanh niên tình nguyện thu hút đông đảo thanh niên tham gia như: tư vấn xuất khẩu lao động và việc làm; tổ chức sinh hoạt các CLB phòng chống tệ nạn xã hội, CLB thơ văn, các CLB gia đình trẻ, CLB giúp nhau làm kinh tế, CLB thanh niên phát triển kinh tế tại Xuân Lai, Thọ Xương,....

3. Kết quả tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tổ chức cơ sở Đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh thiên tai. Duy trì, phát triển các CLB Thanh niên bảo vệ môi trường, CLB TNXK Bảo vệ dòng sông quê hương, các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tham gia giữ gìn môi trường, cảnh quan sạch, đẹp. Các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Thọ Xuân chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” gắn với đăng ký đảm nhận các công trình việc thanh niên như: tu sửa đường giao thông, nạo vét mương tiêu, dọn vệ sinh các tuyến đường liên thôn, liên xã, san lấp trồng và tu sửa vườn cây xanh bóng mát, dọn vệ sinh nhà bia tưởng niệm liệt sỹ….Kết quả: Đoàn các xã, thị trấn đã huy động ĐVTN đảm nhận 08 công trình, phần việc thanh niên với sự tham gia của gần 500 lượt ĐVTN, học sinh, với tổng trị giá gần 10 triệu đồng. Tiêu biểu như: Đoàn xã Bắc Lương thực hiện phần việc thanh niên xây dựng tuyến đường hoa; Đoàn xã Xuân Phú, Xuân Hòa, Xuân Tín…..tổ chức tổng vệ sinh các trục đường chính, công sở xã.

4. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Lĩnh vực thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đoàn khối trường học đã tổ chức nhiều phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, khích lệ học sinh học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, chống tiêu cực trong thi cử. Phong trào học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp trong khối tr­­ường học đ­ược duy trì đều đặn. Đoàn viên, thanh niên công chức, thanh niên nông thôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, học tin học, ngoại ngữ và kiến thức kinh tế, quản lý, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh.

BTV Huyện Đoàn thường xuyên cập nhật các thông tin về nghề nghiệp trên hệ thống website và trang mạng xã hội facebook: Huyện Đoàn Thọ Xuân để ĐVTN nắm bắt tham gia dự tuyển; đồng thời phối hợp với Phòng LĐ TB&XH tư vấn xuất khẩu lao động cho ĐVTN.

BTV Huyện Đoàn tích cực triển khai Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ tợ thanh niên khởi nghiệp”; tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn vay tại các đơn vị có Đoàn thanh niên tham gia quản lý vốn vay. Ngoài ra, BTV Huyện Đoàn cũng hướng dẫn cơ sở thành lập các Tổ hợp tác và Hợp tác xã thanh niên để được tham gia vay vốn phát triển kinh tế từ các đề án, chương trình phát triển kinh tế do Đoàn thanh niên quản lý.

5. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi. Các cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ tiến bước lên Đoàn”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Thi đua làm nghìn việc tốt”,… được triển khai rộng khắp trong nhà trường và ở địa bàn dân cư.

         * Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

- Ngày 18-19/10: Giám sát việc thực hiện Quyết định 302-QĐ/HU, ngày 02/4/2017 của BTV Huyện ủy Thọ Xuân về việc phê duyệt Đề án “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giai đoạn 2017 – 2020” tại Đảng ủy – UBND xã Tây Hồ và Thọ Xương.

- Ngày 20-21/10: Hội nghị BTV Huyện Đoàn xây dựng phương án tổ chức Giao ban Cụm thi đua đánh giá, bình xét TĐKT công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

- Ngày 22-24/10: Tổ chức Hội nghị Giao ban Cụm thi đua đánh giá, bình xét TĐKT công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

.

Nơi nhận:

- VP, Ban TC Tỉnh Đoàn (b/c);                         

- VP, Ban DV Huyện uỷ (b/c);                       

- L­­ưu VP.    

 

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Phương

 
 
 

 • Các tin tức đăng trước:

 •   15/10/2018: Đoàn trường THPT Lê Lợi tổ chức Lễ ra mắt các Câu lạc ...
    20/10/2018: Liên đội các trường TH, THCS trên địa bàn huyện tổ chức ...
    05/10/2018: Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở ...
    16/10/2018: Kế hoạch tổ chức Giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN các ...
    Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

 • Các tin tức đăng sau:

 •   29/10/2018: Chương trình công tác Tháng 11/2018
    25/10/2018: Kế hoạch triển khai xây dựng “Ngôi nhà Khăn Quàng Đỏ” và ...
    12/11/2018: Công văn v/v "Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà ...
    12/11/2018: Công văn v/v "Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà ...
    02/11/2018: Huyện Đoàn Thọ Xuân phối hợp thực hiện Mô hình “Cánh ...

  

  Việc gì cũng phải từ chỗ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được.

  Gởi các bạn Thanh niên1 (17/8/1947)


  

    Tiêu điểm - Sự kiện

  + Hướng dẫn khôi phục sổ đoàn viên
  + Định hướng chủ đề sinh hoạt Chi đoàn
  + Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
  + Quy chế cán bộ đoàn
  + 6 bài học lý luận
  + Địa chỉ liên hệ của Bí thư Đoàn cơ sở


  

    Liên kết

  Chịu trách nhiệm nội dung và thiết kế: Phan Thanh Dũng - Bí thư Huyện đoàn
  Website sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt FireFox có thể download tại
  Mozilla Firefox